Jakie jest optymalne przygotowanie do i opieka po operacjach położniczych?

Operacje położnicze nie są rzadkością, niekiedy ich wykonanie jest konieczne dla podtrzymania zdrowia bądź życia matki lub dziecka. Ich wykonanie uzależnione jest docelowo od dwóch najistotniejszych czynników jakimi są wskazania do realizacji zabiegu oraz spełnienia konkretnych warunków umożliwiających wykonanie. 

Na optymalne przygotowanie do operacji położniczych składa się szereg czynności, których wykonanie leży zarówno po stronie lekarzy i placówek jak i samej kobiety. Najistotniejszym punktem w ramach owych przygotowań jest stworzenie i opracowanie pełnej kartoteki wraz z historią choroby. Do podstawowych elementów wykonywanych przed rozpoczęciem docelowych działań zaliczymy:

• Poddanie ocenie stanu ogólnego pacjentki oraz funkcji i wydolności wszystkich układów oraz narządów

• Określenie oraz wyeliminowanie współistniejących zmian zapalnych występujących w narządach płciowych i ognisk zakażenia w organizmie kobiety takich jak np. zęby, migdałki bądź też zatoki

• Przywrócenie prawidłowej biocenozy pochwy 

• Wyrównanie niedoborów krwi

• Przekazanie informacji chorej o celu, sposobie, zakresie i ryzyku występującym podczas operacji

Dodatkowo w ramach przygotowania bardzo ważne są następujące elementy:

1. Dokonanie badań laboratoryjnych w skład których wchodzą: 

• Morfologia i rozmaz obwodowy  krwi

• Stężenie elektrolitów w surowicy krwi

• Stężenie glukozy w surowicy krwi

• Badanie ogólne moczu

• Określenie grupy krwi i czynnika Rh

• Wykonanie biocenozy pochwy

• Określenie stężenia białka C-reaktywnego (CRP)

2. Podjęcie następujących działań:

• Wykonanie badania przedmiotowego

• Wykonanie badania ginekologicznego i USG

• Dokonanie pomiarów ciśnienia tętniczego, tętna, ciepłoty ciała

• Dokonanie zabezpieczenia krwi 

Przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu niemiernie ważne jest również zadbanie o odpowiednie przygotowanie psychiczne pacjentki. Jej komfort psychiczny odgrywa w całości przedsięwzięcia niebagatelną rolę. 

W kontekście opieki pielęgniarskiej po zabiegu operacyjnym warto nadmienić, iż w ogólnym zarysie polega ona między innymi na obserwacji pacjentki oraz bieżącej ocenie jej stanu fizycznego, psychicznego i położniczego.  Do oceny stanu ogólnego kobiety używa się pomiarów oraz uzyskanych na ich podstawie informacji. Do owych pomiarów na podstawie których określany jest stan ogólny pacjentki zaliczyć można m.in.: 

Dodatkowo również obserwacji dokonuje się w zakresie ilości i charakteru wydzieliny z dróg rodnych oraz występujących dolegliwości bólowych.

Bardzo ważny jest również fakt umieszczenia pacjentki w późniejszym czasie na odpowiedniej Sali pooperacyjnej. Jeśli miejsce to jest ciche i spokojne wówczas sprzyja szybszemu powrotowi kobiety do zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Pacjentka zwyczajowo w dalszych dobach pooperacyjnych jest poddawana obserwacji polegającej na ocenie stanu gojenia się rany, stanu fizycznego i psychicznego oraz stopnia jej akceptacji i umiejętności radzenia sobie w nowej sytuacji.

 


Komentarze:

Dodaj komentarz