Czy palenie tytoniu i spożywanie alkoholu wpływa na wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory u kobiet ?

Odpowiedź na pytanie czy stosowanie przytoczonych w pytaniu używek ma wpływ na kobiety i ich zdrowie jest jednoznaczna– oczywiście, że ma. Jak wykazały liczne badania najważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia nowotworów jest palenie tytoniu. 

Palacze obarczeni są dziesięciokrotnie większym prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu płuc aniżeli osoby niepalące. Dodatkowo istnieje również ryzyko wystąpienia innego typu nowotworów takich jak rak jamy ustnej, przełyku, krtani bądź gardła, gdzie wspomniane ryzyko wynosi aż 90% czy raka pęcherzyka moczowego lub trzustki, który atakuje ok 30% osób palących regularnie.

Analizując zagrożenie zachorowalności na dane typy schorzeń w kontekście płci podkreślić należy, iż kobiety palące znacznie szybciej przechodzą menopauzę aniżeli ich rówieśniczki nie pozostające pod wpływem nałogu. Odnotowuje się 2,1 razy większe ryzyko pojawienia się przedwczesnej menopauzy u kobiet osiągających wiek od 40 do 44 roku życia przy jednoczesnym zwiększaniu się owego ryzyka wraz z ilością wypalonych papierosów. Poddając w wątpliwość wpływ tego nałogu na zachorowalność gruczołu sutkowego natomiast warto podkreślić, iż nie odnotowano istotnego związku w tym zakresie.

Alkoholizm stanowi podstawę do zwiększenia prawdopodobieństwa występowania takich odmian nowotworu jak rak wątroby, krtani, przełyku gardła bądź jamy ustnej. Analiza zachorowalności na schorzenia typowo kobiece takie jak nowotwór złośliwy gruczołu sutkowego pozwala stwierdzić, iż ryzyko jego wystąpienia jest większe o 1,5 razy w porównaniu do Pań nie spożywających alkoholu w nadmiernych ilościach. Warto również podkreślić, iż alkohol może mieć istotny wpływ na występowanie wśród kobiet raka piersi w przypadkach guzów z obecnym receptorem estrogenowym.  Dodatkowo warto również podkreślić, iż kobiety u których zaobserwować można wysoką podaż kwasu foliowego znacznie rzadziej (ok. 22%) chorują na raka piersi aniżeli ich rówieśniczki, u których odnotowuje się niską podaż owego kwasu.

Jednoczesne spożywanie obu z wymienionych używek kilkukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór dlatego też warto stronić od wspomnianych nałogów. Warto również pamiętać, że szkodliwe dla zdrowia uznaje się spożywanie od 20 do 25 g czystego etanolu dziennie co w przeliczeniu na dawki dzienne znanych trunków oznacza ok. 50 g wódki, 250g wina czy pół litra piwa.


Komentarze:

Dodaj komentarz