Czy podczas ciąży i karmienia piersią można stosować wszystkie leki?

Aby kompleksowo odpowiedzieć na powyższe pytane wyodrębniliśmy dla Państwa tabelę obrazującą kategorie leków i stopień ich szkodliwości dla kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących. Klasyfikacja ta stworzona została przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Kategorie ryzyka stosowania poszczególnych preparatów leczniczych w ciąży:

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria D

Kategoria X

Brak ryzyka stosowania - szkodliwość dla płodu mało prawdopodobna

Badania  przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu – leki te nie były testowane na kobietach w ciąży

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały działania niepożądane u płodu

Stosowane tylko gdy oczekiwany efekt przewyższa ryzyko

Badania wykazały, że istnieją dowody szkodliwego działania  na ludzkie płody, jednak zastosowanie tych leków u kobiet ciężarnych jest akceptowalne pomimo ryzyka

Leki bezwzględnie przeciwwskazane w u kobiet w ciąży oraz u kobiet, które mogą zajść w ciążę.

witaminy rozpuszczalne w wodzie w dawkach zalecanych (małych)

witamina D i E w dawkach zalecanych

małe (zalecane) dawki witaminy A, paracetamol, ibuprofen (I, II trymestr ciąży),morfina i jej pochodne w małych dawkach, cetyryzyna, loratadyna, penicyliny, cefalosporyny, makrolidy (bez klarytromycyny), sulfonamidy (ale przed porodem kat. D), nystatyna, natamycyna, klotrymazol,metronidazol, niklozamid, prazykwantel, terbutalina, budezonid, prednizon, zafirlukast, montelukast, wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu, alginian sodu, cymetydyna, ranitydyna, laktuloza, loperamid, hioscyna, lidokaina

metamizol sodu, tramadol, pentazocyna, adenozyna, digoksyna, prokainamid,

klemastyna, metyldopa, hydralazyna, werapamil, nifendypina, metoprolol, klarytromycyna, antybiotyki aminoglikozydowe (z wyjątkiem kanamycyny i streptomycyny), oksazolidynony, gryzeofulwina, flukonazol, flucytozyna, ketokonazol, mikonazol, lewamizol, pirantel, drotaweryna, omeprazol, mebendazol, mepakryna, salbutamol, formoterol, salmeterol, adrenalina, beklometazon, flutikazon, mometazon, prednizolon, feksofenadyna, hydrochlorotiazyd, węglan wapnia, symetykon, chloropromazyna, promazyna, perfenazyna, gabapentyna, lamotrygina , witamina K, duże dawki witamin rozpuszczalnych w wodzie, duże dawki witaminy A

 

kwas walproinowy, klonazepam, fenytoina, karbamazepina, tetracykliny, aminoglikozydy (streptomycyna i kanamycyna), fluorochinolony, karbapenemy, chloramfenikol, sulfonamidy (w okresie przedporodowym), inhibitory konwertazy angiotensyny (enalapril, kaptopril, peryndopril), antagoniści receptorów dla angiotensyny, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w III trymestrze (ketoprfen, naproksen, ibuprofen – kat D tylko w III trymestrze), kwas acetylosalicylowy całą ciążę, morfina i jej pochodne w dużych dawkach, amiodaron

duże dawki witaminy D, witamina A w dużych dawkach oraz jej pochodne retinoidy – etretinat,  izotretinoina, leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny), jod promieniotwórczy I-131, metylotiouracyl, talidomid, pochodne benzodiazepiny (temazepam, triazolam), antybiotyki polipeptydowe po podaniu parenteralnym (kolistyna i polimyksyna B), metotreksat i inne leki przeciwnowotworowe, leflunomid

 

 

Wyodrębnione kategorie ryzyka laktacyjnego przez Prof. Hale`a:

L1 - najbezpieczniejsze

L2 – bezpieczniejsze

L3 – prawdopodobnie bezpieczne

L4 – prawdopodobnie szkodliwe

L5 – szkodliwe

przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek bez występowania negatywnych efektów

badania nie wykazały nieprawidłowości dla dzieci karmionych piersią

są to również produkty lecznicze niedostępne drogą doustną dla dziecka

przyjmowane podczas laktacji przez ograniczoną liczbę matek bez występowania negatywnych efektów

istnienie ryzyka po ich zastosowaniu – mało prawdopodobne

ryzyko niepożądanego działania leku u karmionego dziecka jest możliwe

podawane tylko wówczas gdy korzystny efekt przewyższa ryzyko

występują dowody szkodliwego wpływu na karmione dziecko, wytwarzanie mleka

stosowane tylko gdy jest to niezbędne dla ratowania życia albo z powodu zagrażającej poważnej choroby

leki o wysokim ryzyku szkodliwości dla dziecka

przeciwskazane dla kobiet karmiących

 


Komentarze:

Dodaj komentarz